Ven. Bao Thanh got together with a group of young members in Sai Gon in 2014 to share about his experience of Budhist practice. 

Thầy Bảo Thành cùng phật tử ở Sài Gòn có buổi pháp thoại giao lưu năm 2014. Quý phật tử thật chân thành trong tinh thần cầu học phật đạo. 

Leave a comment