“Both formerly and now, it is only suffering that I describe, and the cessation of suffering.”

“Ceasing to do evil, Cultivating the good, Purifying the heart: This is the teaching of the Buddhas.”

“Conquer anger with non-anger. Conquer badness with goodness. Conquer meanness with generosity. Conquer dishonesty with truth.”

Buddha Birthday 2011-Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Phật Đản 2011

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.̉

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

Buddha birthday of 2011 was the first celebration that we made it happen very big. We opened for members of community come together and enjoy the beginning of the ending spring. It was very nice. there was a lot of people came. Food was offered to every one and little music also turned on by the local singers.

Mùa Phật đản sanh lại về và lần này là lần đầu tiên chùa mở lễ thật là lớn. Tất cả mọi người trong cộng đồng đều mời tới để lễ Phật và cùng hưởng không khí cưối xuân.

 

Sau khi mừng lễ phật đản xong, mọi người đều cùng nhau thưởng thức những món ăn chay thuần thuý của quê hương. Cả hàng ngàn phật tử và thân hữu cộng đồng cùng nhau vui hưởng không khí c