“A disciplined mind brings happiness.”

“Ardently do today what must be done. Who knows? Tomorrow, death comes.”

“All tremble at violence; all fear death. Putting oneself in the place of another, one should not kill nor cause another to kill.”

Category: OurTemple

This category is for our temple article

TƯỢNG ÐÀI ÐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ÐẠO

TƯỢNG ÐÀI ÐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ÐẠO   Ngay đầu hồ Quán Thế Âm, tôn tượng Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo đã được an vị ở đó: lưng xoay vào lòng hồ, mặt hướng ra đường trong tư thế thật uy dũng vô cùng.   Là con dân nước Việt, không ai không thể không […]

Continue reading

HỒ QUÁN THẾ ÂM

HỒ QUÁN THẾ ÂM Hồ Quán Thế Âm nằm ở giữa nông trại, được bao bọc xung quanh bởi những vách đá thật cao và rừng cây: “nhiều cây đã hiện diện ở nơi đây trên hàng trăm năm.” Lòng hồ, có chỗ sâu đến 50 feet: nước trong suốt bốn mùa, có nhiều loại […]

Continue reading

doitinhdo

ÐỒI TỊNH ÐỘ

Tôn tượng Ðức Phật A Di Ðà được an vị trên ngọn đồi cao khoảng 7 mét, xung quanh được bao bọc bởi những cây cổ thụ thật cao.     Hình thù ngọn đồi tựa giống như một con linh quy đang tĩnh tọa, đầu quay về hướng chánh điện, đuôi thoai thoải xuống […]

Continue reading

Thích Ca Phật Đài

THÍCH CA PHẬT ÐÀI Thích Ca Phật Ðài, nằm ngay bên cạnh bờ hồ Quán Thế Âm, tôn tượng Phật Tổ hướng về triền đất rộng trải dài xuống ba con suối nhỏ. Ba con suối này tượng trưng cho ba ngôi Tam Bảo. Tích xưa kể rằng: “thủa xưa, có thời Ðức Phật ngồi […]

Continue reading