“A disciplined mind brings happiness.”

“Ardently do today what must be done. Who knows? Tomorrow, death comes.”

“All tremble at violence; all fear death. Putting oneself in the place of another, one should not kill nor cause another to kill.”

Category: OurTemple

This category is for our temple article

ÐỒI VÔ LƯỢNG

ÐỒI VÔ LƯỢNG Vào những ngày đầu tháng 3 năm 2003, khi nông trại đã thuộc về chùa, phật tử khi dọn dẹp rác rưởi xung quanh bờ hồ, đã phát hiện một ngọn đồi cao gần bốn mét, trên đỉnh bằng phẳng trông tựa như dấu của bàn chân phải khổng lồ. Cũng nhân […]

Continue reading

MẦU NHIỆM CUNG NGHINH XÁ LỢI PHẬT

MẦU NHIỆM CUNG NGHINH XÁ LỢI PHẬT Trong thời mạt pháp, chúng sanh sẽ không đủ phước duyên để diện kiến Chư Phật và các Thánh Tăng. Trong kinh Ðại Bát Niết Bàn Phật nói: “chiêm bái Xá Lợi Phật tức là chiêm bái Phật, Pháp và Tăng; công đức không thể nghĩ bàn.” Tháng […]

Continue reading

Lời Ngỏ Của Thiền Sư Thích Bảo Thành

Lời Ngỏ Của Thiền Sư Thích Bảo Thành Trụ Trì Chùa Xá Lợi Một trong những mơ ước lớn của đồng bào Phật tử Việt Nam sau khi định cư tại các nước tự do là kiến tạo một ngôi chùa, mang nét kiến trúc đặc thù văn hóa Việt Nam. Ngày nay, tất cả […]

Continue reading

SUỐI KIM CANG

SUỐI KIM CANG Phần đất cúng dường lên Chư Phật bắt đầu từ con đường mang tên Manor Wood Road, chạy dài khoảng gần một cây số thì tới con suối con. Con suối con trong suốt như mặt gương, phản chiếu rõ mọi cảnh giới xung quanh, rửa sạch tất cả những vẩn đục […]

Continue reading