“A disciplined mind brings happiness.”

“Ardently do today what must be done. Who knows? Tomorrow, death comes.”

“All tremble at violence; all fear death. Putting oneself in the place of another, one should not kill nor cause another to kill.”

Lễ Hội Nhớ Ơn Mẹ

Vào mỗi độ Vu Lan, chùa tổ chức lễ hội nhớ ơn mẹ để người việt sống ở vùng đông bắc Hoa Ky cùng nhau san sẻ tình con luôn nhớ mẹ.

Trong những lễ hội này, biết bao nhiêu ông bà, cha mẹ chúng con cháu và bạn bè đã có cơ hội đến cùng nhau với tình thân cộng đồng thật gắn bo yêu thương.

Nhiều người bạn mấy mươi năm xa cách tưởng chừng không thể gặp nhau, đã hồi ngộ thật bất ngờ nơi lễ hội này.

Năm nay lễ hội nhớ ơn mẹ sẽ tổ chức vào ngày chủ nhật 21 tháng 8, 2016 dương lịch. Kính mời quý thân hữu đồng hương và phật tư hãy phổ biến thông tin này đến mọi nhà để chúng ta cùng nhau chung vui ngày lễ hội nhớ ơn mẹ.