“A disciplined mind brings happiness.”

“Ardently do today what must be done. Who knows? Tomorrow, death comes.”

“All tremble at violence; all fear death. Putting oneself in the place of another, one should not kill nor cause another to kill.”

Lời Ngỏ Của Thiền Sư Thích Bảo Thành

Một trong những mơ ước lớn của đồng bào Phật tử Việt Nam sau khi định cư tại các nước tự do là kiến tạo một ngôi chùa, mang nét kiến trúc đặc thù văn hóa Việt Nam. Ngày nay, tất cả chùa Việt Nam tại hải ngoại, được xây dựng lên khắp đó đây với những đường nét kiến trúc tuyệt mỹ, chắc chắn phải trải qua những giai đoạn khó khăn muôn trùng, để mong đáp ứng nhu cầu tu học cho quần chúng và tạo điều kiện cho người bản xứ tìm hiểu, thực hành giáo huấn chủa Ðức Phật. Có thể nói, nơi nào có người Việt Nam định cư, nơi đó ít nhiều sẽ có chùa chiền được xây dựng.

DSC_0152

Sự hình thành chùa Xá Lợi tại thành phố Buckeystown, Frederick, Maryland, Hoa Kỳ, là một trường hợp hết sức đặc biệt. Năm 2003, với mục đích đáp ứng nhu cầu tu học của đồng bào Phật tử Việt-Mỹ, Bảo Thành và một nhóm võ sinh Việt-Mỹ thuộc môn phái Nga Mi Sơn Phật Gia Quyền, đã cùng nhau mua một nông trại trong thành phố Buckeystown để thành lập chùa. Trong nhóm võ sinh này có tới 75 phần trăm không là phật tử, họ là những tín đồ thuộc các tôn giáo bạn.

DSC00844