Ta bà vốn dĩ chốn mê cung 
Sướng khổ buồn vui vẫn đi cùng 
Rong chơi mê mãi quên tỉnh thức 
Bước lạc chìm sâu vực trầm luân

Leave a comment