“Both formerly and now, it is only suffering that I describe, and the cessation of suffering.”

“Ceasing to do evil, Cultivating the good, Purifying the heart: This is the teaching of the Buddhas.”

“Conquer anger with non-anger. Conquer badness with goodness. Conquer meanness with generosity. Conquer dishonesty with truth.”

Up Coming Events:

Xá Lợi Charity:

LỄ HỘI NHỚ ƠN MẸ KỲ VI, 2018

Năm nay, lễ hội sẽ tổ chức vào Thứ Bảy Ngay 18 và Chủ Nhật Ngay 19 tháng 8 năm 2017 dương lịch. Ban tổ chức thành tâm kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần mọi tôn giáo, quý thân hữu đồng hương và phật tử xa gần hãy đến tham dự lễ hội và cùng nhau thắp sáng tình thân, tình yêu thương trong cộng đồng nơi lễ hội này.

Event Details

“Delight in heedfulness! Guard well your thoughts!”

“Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise man, gathering it little by little, fills himself with good.”

“Hatred is never appeased by hatred in this world. By non-hatred alone is hatred appeased. This is a law eternal.”

Grand_Master_Bao_Truon
Tổ Sư / Grand Master

Thích Bảo Trượng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eleifend, felis et rutrum vestibulum, turpis magna elementum ipsum, et volutpat ipsum ante eu nisi.

His Stories
Trụ Trì Chùa Xá Lợi / Zen Master

Thích Bảo Thành

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eleifend, felis et rutrum vestibulum, turpis magna elementum ipsum, et volutpat ipsum ante eu nisi. Sed maximus ipsum metus, id varius quam aliquam quis.

His Articles
Su Co Bao Co
Sư Cô

Thích Bảo Cơ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eleifend, felis et rutrum vestibulum, turpis magna elementum ipsum, et volutpat ipsum ante eu nisi

Her Articles
master BaoMinh The
Hành Sư

Thích Bảo Minh Thế

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eleifend, felis et rutrum vestibulum, turpis magna elementum ipsum, et volutpat ipsum ante eu nisi. Sed maximus ipsum metus, id varius quam aliquam quis.

His Articles