“Delight in heedfulness! Guard well your thoughts!”

“Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise man, gathering it little by little, fills himself with good.”

“Hatred is never appeased by hatred in this world. By non-hatred alone is hatred appeased. This is a law eternal.”

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh nếu bạn xử dụng smart phone(phone thông minh). Những bài mới chúng tôi bỏ lên face đều có chế độ này. Nếu dùng máy vi tính, hãy bấm chuột vào hình hai lần.

Chúng tôi đã và tiếp tục gửi đến các bạn những hình ảnh hồi ký về những năm thành lập chùa Xá Lợi. Mong các bạn hãy hoan hỷ đón nhận và chia sẻ. Các bài hồi ký viết bằng song ngữ, tiếng việt và tiếng anh để giúp những người bạn ngoại quốc dễ tìm hiểu về chùa Xá Lợi.

Cám ơn các bạn thật nhiều.

1 800DSC07362 800IMG_3721 800IMG_4860 800IMG_5085

Please touch the picture it will be shown the whole story and more pictures from our new face book post. We have been posting our temple dairy since then to share with friend,s hope all of you enjoy reading them and share with other.

Thank you so much.